Cases

Our cases overview

Digitalisering wordt een steeds belangrijke thema binnen organisaties en bedrijven. Digital Forge werkt met verschillende organisaties in meerdere industries om invulling te geven aan digitalisering.

Vereniging Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) is een landelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen van de miljoenen vrijwilligers die Nederland rijk is.

Om vrijwilligers in het zonnetje te zetten is NOV samen met Digital Forge op het idee gekomen om een applicatie te ontwikkelen waarmee vrijwilligers bedankt worden.

Het team van Digital Forge bestaande uit een designer, developer en business consultant hebben in samenwerking uiteindelijk een site ontwikkeld waarmee honderden vrijwilligers bedankt zijn.

Bedankjevrijwilliger

Case number 2

Just another test case

This is the second case

Case #2